Yangın Tesisatı

YANGIN SÖNDÜRME TESİSATI HESABI
İnşaatta sulu yangın dolapları , sprinkler sistemi , yangın tüpleri ilşe önlem alınmıştır. Yangın dolapları hortum boyunun 30 m ve çapının 25 mm olduğu göz önünde bulundurularak uygun yerlere yerleştirilmiştir. Yangın dolapları ve sprinkler sistemi için bodrum kata yangın rezervi için ........ betonarme depo ayrılmıştır.

A_ YANGIN DOLAPLARI

Q1 = 200 lt/dk
Q1 = 200 x 60 = 12 lt/h

B_ SPRİNKLER SİSTEMİ

Otopark Alanı= 1350 m2
Orta tehlike sınıfı için maksimum koruma alanı 4831 m2 olduğundan bodrum katlar otoparkı için tek zon yeterlidir. Yoğunluk / Alan eğrisinden sprinkler operasyon alanı orta tehlike sınıfı grup-I ( Ordinary 1 ) için 139 m2 e karşılık gelen yoğunluk 6,1 lt/dk x m2 seçilmiştir. Sprinkler koruma alanı maksimum 12,1 m2 alınmıştır. ( NFPA ye göre )

* Toplam Sprink Sayısı :

1350/12,1 = 111 adet

* Açılacak Sprink Sayısı :

139 / 12,1 = 11,48 = 12 adet

* Sprinkler Tesisatı Su Debisi

Q2 = 12,1 m2 x 6,1 lt / dk x m2 x 12 = 886 lt / dk
Q2 = 886 lt / dk x 60 dk / h = 53 160 lt / hYangın Dolabı Kritik Devre Hesabı

Statik Yükseklik = 51 m ( Projeden )
Basınç Kaybı = 11,2 mss ( Yangın Dolabı Kritik Dev. )
Dolap Akma Basıncı = 40 mss ( Yönetmelikten )
Toplam =82,7 mss
Hp = 1 - %5 x Hm = 82,7 x 1,05 = 86,8
Hp = 87 mssSprinkler Kritik Devre Hesabı

Statik Yükseklik = 2,6 m
Basınç Kaybı = 36,2 mss
Sprinkler Akma Basıncı = 15 mss ( Yönetmelikten )
Toplam =53,8 mss
Hp = 54 mss
Sprinkler hattına 5,4 atü lük basınç düşürücü vana konmuştur.Hidrofor Özellikleri

W = 12 + 53 = 65 ton/h
Hp = 87 mss=8,7 atü

Tank Hacmi = 500 lt
Motor Gücü = 30 Kwatt

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !